Statut

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014).

 

Detalji udruge